Share, , Google Plus, Pinterest,

Posted in:

Aktivitetsbaserade kontor ger mindre yta per anställd

Det är svårt att välja rätt lokalyta idag. Trenden går mot öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor vilket ger mindre yta per anställd.

Förr satt nästan alla i eget rum, så kallade cellkontor, och då var det enklare att uppskatta ytan. Idag är det vanligare med öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor.
Cellkontoren krävde cirka 25 kvadratmeter per person, öppna landskap kräver cirka 15-20 kvadratmeter per person och aktivitetsbaserade kontor kräver cirka 10-15 kvadratmeter per person. Trenden visar alltså att vi får mindre och mindre yta per anställd vilket ger en lägre hyra, däremot kan det ställa högre krav på lokalen.
Oftast begränsas antalet som kan sitta bekvämt i lokalen inte av ytan utan av luften. I gamla hus med gamla ventilationssystem krävs större yta per anställd än i nybyggda.

Läs mer: Hur fungerar det att hyra en lokal?

Behovet avgör kontorsytan
Alla företags behov ser olika ut och det är bra att bena ut vad man har för behov innan man börjar leta nytt.
Frågor som kan vara bra att ställa sig är: Hur ska vi sitta? Ska några ha egna rum? Hur många mötesrum/konferensrum? Behov av kök? Kommer antalet anställda förändras snart? Svaren på frågorna kommer avgöra vad som är rätt kontorsstorlek.

Olika planlösning
Hur många kvadrat som behövs per anställd är också beroende av hur planlösningen ser ut och hur man vill disponera den. I öppna landskap sitter ofta arbetsplatserna tätt ihop med gemensamma ytor runt omkring. Aktivitetsbaserade kontor är uppbyggda efter aktivitetszoner där man kan sitta och arbeta i olika miljöer efter vad arbetet kräver. Där finns inga fasta arbetsplatser utan de anställda flyttar runt efter behov.

Vi hjälper hitta rätt storlek på lokal
När du vet vad du har för behov, vilken typ av kontorslandskap du vill ha och har besvarat frågorna ovan hjälper vi dig att uppskatta hur stor lokalyta du behöver. Fyll i några få uppgifter om er så får ni svar direkt på hur stor yta din nya lokal bör ha.

Beräkna den optimala kontorsytan här.

Läs andra tips för sökande.