Share, , Google Plus, Pinterest,

Posted in:

Här krocktestas Mercedes nya elsuv

Krocktester har haft en lång historia inom Mercedes-Benz, och säkerhet har alltid varit en mycket viktig del av varumärkets värde. Med EQC och elbilar krävs det helt nya tankar och helt nya lösningar.

Julia Kreuger är en av ingenjörerna på Mercedes-Benz avdelning för fordonssäkerhet. Hennes beskrivning av vad man gör är talande:
– Vi arbetar med kreativ förstörelse. Till skillnad från de som jobbar med design och teknisk utveckling, så måste vi förstöra för att lära oss.

Här kan du se filmen från EQC:s krocktester

Nya krav på säkerhet
Mercedes-Benz har en lång historia inom området, och det första krockprovet genomförde man redan 1959. Varje ny teknik som införs ställer nya krav på bilarnas passiva säkerhet, men få teknikskiften har inneburit så omvälvande förändringar som lanseringen av hel-elektriska bilar.

I arbetet med krocktester av EQC har man ställts inför helt nya utmaningar. Det finns inte längre en motor i fronten som ska pressas ner under bilen i händelse av en krock, och det finns ingen bränsletank. 
Men i gengäld finns det hög spänning och ett stort batteri i hela bilens botten. 

Dr Markus Hermele är ansvarig för passiv säkerhet inom Mercedes-EQ.
– EQ är början på en ny era där bilarna har helt andra karaktäristika än tidigare. Därför har vi bland annat skapat strukturer runt drivlinan som ska ge en kinematik som liknar den i bilar med förbränningsmotor, säger han.

Skydd för batteriet
Bland annat finns en ram runt komponenterna i fronten och även hela batteriet är omgärdat av en särskild skyddsram. Mellan ramen och batteriet finns deformationspartier som ska absorbera energi vid sidokrockar. Ett särskilt batteriskydd skyddar också batteriet från att penetreras av föremål vid en krock.

Innan batteriet ens monterats har det också genomgått tester hos tillverkaren Accumotive, där man bland annat undersökt hur batteriet beter sig vid en krock eller när det just penetreras. Man har också testat vad som sker vi överladdning och överhettning.

Hög spänning
Ett speciellt problem att ta hänsyn till för den som arbetar med krocksäkerhet för elbilar är den höga spänningen från batteriet. Om bilen känner av en olycka så så stängs hela högspänningsdelen av elsystemet ner. Systemet känner av om olyckan är så pass allvarlig att elsystemet ska vara nedstängt eller om det kan aktiveras igen säkert. Samtidigt sprids informationen om olyckan till medtrafikanter via Car-to-X samt till Mercedes-Benz Service och räddningstjänst.

 En annan speciallösning är att om bilen skulle bli påkörd medan den snabbladdas med likström, så stängs laddstolpen direkt av.

Det finns även flera avstängningspunkter där räddningspersonal manuellt kan stänga av elsystemet.

 Liksom andra Mercedes-Benz har EQC dekaler med QR-kod som kan scannas så att räddningstjänsten direkt kan se var det finns till exempel hög spänning eller pyroteknik. Den nya Rescue Assist-appen visar dessutom bilen i 3D, och fungerar även offline.

Se filmen där EQC krocktestas