Så funkar Office 365 med Windows Server 2012

Windows Server 2012 har smidigare koppling till molnet med det inbyggda stödet till Office 365. Vi förklarar hur det funkar.

För att koppling mellan moln och interna system ska gå smidigt vill man ha två funktioner: Dels koppling av användardatabaserna så samma användare och grupper kan användas för att dela ut rättigheter internt och i molnet. Och dels ska användarna bara behöva logga på en gång för att komma åt alla resurser, så kallad single sign on (SSO).

Office 365 Integration Services

Byter användarna lösenord, ska det ändras på båda ställena samtidigt. I dag kan man inte ha samma användardatabas i Office 365 och den interna Active Directory-katalogen, utan användardata och lösenord måste replikeras mellan systemen. Det går att sätta upp med Active Directory Federation Services och Office 365 Integration Services, men det är inte helt trivialt.

Integration wizard i Office 365Server 2012 Essentials har en inbyggd trollkarl för att koppla ihop molntjänster med lokala konton.

Enklare med Essentials

Så vad gör man om vill ha en enkel koppling mellan molnet och sitt eget nätverk? Lösningen kan vara Server 2012 Essentials. Den kommer med en inbyggd brygga och trollkarl (wizard) som kopplar samman konton. Användare som läggs till lokalt kan automatiskt läggas till i molnen. Har man redan existerande användare går det att koppla ihop existerande konton på bägge ställen med verktyget.

User dashboardMed instrumentpanel får man en överblick över sammankopplade konton i Office 365-molnet och det lokala Active Directory.

Fördjupning i ämnet

Integrationsverktyg för molnet

Tillfällig fix för att få integrationsverktyget för Office 365 att fungera