Så fungerar Virtual Machine Manager

Många komponenter samarbetar för att System Center Virtual Machine Manager ska ha koll på den virtuella miljön.

Kärnan i det hela är Virtual Machine Manager-servern. Den kommunicerar via ett agentprogram med Hyper-V-värdarna och styr och övervarar dessa. Nuförtiden finns också begränsad styrning av ESXi och Xen-hostar.

För att lagra installationsfiler och mallar finns en eller flera biblioteksservrar. Det går att lagra konfigurationsmallar för maskiner, kluster av nätverk och lagringen. På så vis går det enkelt att rulla ut nya tjänster.

Windows Server 2012-Virtual Machine Center-SCVMM-toplogy


En fullständig VMM-installation innehåller många komponenter och kan göras feltolerant. I mindre system kan dock de flesta centrala delar köras på en server.

Att ha allt färdigmallat är också förutsättning för att driva egna interna moln med ett minimum av arbetsinsats. Till molnet och för enskilda tjänster finns möjlighet att ansluta en webbportal. På så vis kan ägarna och användarna av tjänsterna enkelt beställa nya kapaciteten och hantera grundkonfigurationen av infrastruktur och virtuella maskiner. Nytt är gränssnitt mot lagringnät via SMAPI för att automatiskt kunna konfigurera och dela ut lagring.

För mer avancerad administration finns en fullständig konsol, ett stort antal Powershell-kommandon samt gränssnitt för att koppla till tredjepartsprodukter. System Centers egna automationsverktyg Orchestrator fungerar naturligtvis också. Operations manager har direkt ingång för att kunna övervaka och automatisera larm och åtgärder vid eventuella problem.

Data och konfiguration samlas i en SQL-databas. I större installationer kan VMM liksom databasen klustras för driftsäkerhet.

Windows Server 2012-Virtual Machine Center-SCVMM

SCVMM är väl integrerat med övriga System Center 2012-produkter och kan administreras och skriptas på flera sätt.