Vill du nå ut med en av dina produkter eller tjänster?

Teknik & Trender är en nyhetssajt där vi nu erbjuder dig möjligheten att presentera en produkt, tjänst, lösning eller helt enkelt ditt företag. Vi skapar en intressant artikel i ett redaktionellt annonsformat baserad på din nyhet.

Med attraktiv webbdesign och valmöjligheter att integrera film, sociala medier och länkar till exempelvis en webbutik eller Prisjakt skapar vi en helhetslösning för er annons. Genom vårt nätverk av duktiga skribenter och redaktörer ser vi till att artikeln är anpassad till er målgrupp så att budskapet når hela vägen fram för att uppfylla era affärsmål. Vi ser till att artikeln är välformulerad och innehållsrik för att skapa ett mervärde för besökaren.

Hur syns ni?
Din artikel kommer att synas på pcforalla.se, m3.se och macworld.se som är de mest välbesökta konsumentsajterna inom IDG:s nätverk. Med exponering för ca 610 000 besökare i veckan når vi ut med din artikel till en bred publik. Artikeln exponeras i fyra veckor på dessa sajter och ligger därefter kvar på Teknik & Trender i ytterligare elva månader. Under hela denna tid är artikeln också sökbar från de vanligaste sökmotorerna.

Hur fungerar det?
När du har bokat en artikel i Teknik & Trender tar vi kontakt med dig angående det ämne du vill presentera i artikeln. Du skickar därefter underlag till text och material i form av bilder eller video. Underlaget kan till exempel vara ett pressmeddelande, en webbsida, ett produktblad eller så gör vi en kort intervju med er.

Vi skriver sedan en artikel som vi anpassar till din målgrupp som skickas till dig för korrektur eller övriga synpunkter. Vi säkerställer att texten har ett redaktionellt anslag och kvalitetssäkrar innehållet innan det publiceras på Teknik & Trender.

Vill du boka en artikel eller har du frågor om Teknik & Trender? Hör av dig till britta.liljegren@idg.se  IDG Content & Marketing Services.

Puff PC för Alla mindre zyxelsajt