Så får du bättre utrullning i många länder

Rätt CRM- och ERP-system ger bättre utrullning i många länder. Med Microsoft Dynamics ger anpassningsbarheten till olika marknader i kombination med Corporate Templates möjligheten till snabb utrullning och effektiv hantering i många länder.

Vi har pratat med tre företag om deras erfarenheter av utrullning och implementation i flera länder.

Först ut är Alektum Inkasso som har kontor i 15 länder och är ett av de största inkassobolagen i Europa.

De implementerade först sin CRM-lösning i Norden. Ett år senare rullades lösningen ut i viktiga länder i Europa och etapp tre blir att implementera lösningen i resten av de länder företaget är verksamt i.

– Något vi verkligen jobbat igenom är leadshanteringen och säljorganisationen. Genom att vi på kort tid växt geografiskt har vi fått en spretig organisation, men tack vare att vi nu delar så mycket information med varandra är det lättare att hålla ihop affären, säger Anders Svensson, affärsutvecklingschef på Alektum Inkasso.

Färdiga landslösningar

BabyBjörn finns i Sverige och Japan, med huvudkontor i Solna. Deras produkter säljs aktivt i ett 50-tal länder över hela världen och hela 95 procent av försäljningen går på export. De använder Microsoft Dynamics AX. För ett och ett halvt år sedan startade Babybjörn ett dotterbolag i Japan. Valet av ERP-system blev även där Microsoft Dynamics AX.

– Trycket från Japan var hårt på att använda ett japanskt system, men vi ville använda Microsoft Dynamics AX. Tack vare att det finns färdiga landslösningar i Microsoft Dynamics AX som är anpassade till varje lands lagkrav valde vi det. Det är väldigt positivt att det är ett globalt system och praktiskt att det är relativt enkelt att anpassa vid behov, berättar Krister Lann.

Corporate template

Camfil Farr är världsledande inom utveckling och produktion av luftfilter och luftrening med nära 3 500 anställda över hela världen. Internationella marknader står för nästan 90 procent av försäljningen.

– För verksamheten i Norge förfinades vår corporate template av den Microsoft Dynamics AX-lösning vi använder och det är den vi nu implementerar i övriga länder, säger Camfil Farrs CIO, Tomas Bräne.

Inom 18 månader kommer den framtagna ”out of the box-lösningen” att ha implementerats i 15 länder i Europa

– Efter detta skall vi titta närmare på möjligheterna i Asien och Nordamerika, säger Tomas Bräne.

Läs Whitepaper: Optimera produktiviteten med en övergripande CRM-lösning