Lokal närvaro viktigt vid val av CRM-lösningar

Lokal närvaro är viktigt för många företag och organisationer när det väljer partner vid leverans av CRM- och ERP-lösningar. Vi har pratat med några företag om deras syn på partners med lokal närvaro.

För en del företag har närhet till sin partner många fördelar och de företag vi pratat med betonar vikten av en lokalt förankrad partner. Närheten är viktig, inte minst för att systemen är affärskritiska. En annan orsak är att systemen fortsätter utvecklas.


Pieter Martinsson, vd Elof Hansson Bygg-Gross.

Närheten var en viktig faktor i val av partner för Elof Hansson Bygg-Gross. Pieter Martinsson, vd företaget, ser flera fördelar att välja en partner som har lokal närvaro.

– Att de satt i Göteborg var viktigt. För att få ett bra slutresultat tror jag att fysisk närvaro, att på plats kunna se och förstå verksamheten, är avgörande.  Självklart har den goda dialogen och den goda vilja Logica visat upp också varit viktig.  Det personliga mötet är kanske extra viktigt i denna typ av projekt, säger han

Delaktighet och processkännedom

För Peter Persson, IT-direktör på MECA-koncernen finns det andra viktiga aspekter han vill lyfta fram när det gäller den lokala närvaron.

– Lokal närvaro är mycket viktig för få delaktigheten och möjligheten för leverantören att sätta sig in i kundens processer, menar han.

Att det finns kunskap om systemen sedan tidigare är ofta en viktig faktor vid valet av partner.

Kunskap om systemen

– En av de viktigaste orsakerna till att vi valde vår partner var att de hade konsulter som varit med och infört det förra systemet och därmed visste hur vi arbetade i det. Att veta vad vi kom från för miljö har varit betydelsefullt för att få alla delar på plats, säger Hans Gustavsson, VD och koncernchef på Autokaross

Även för Bankgirot är det viktigt med lokal närvaro, inte minst för fortsatt utveckling.


Katarina Spjuth, gruppchef för Operativt Stöd på Bankgirot.

– För oss har det varit viktigt eftersom utveckling måste fortsätta i systemet efter driftsättningen och då är en närhet fördel. När det gäller system som är kritiska för verksamheten är närheten till leverantören också en fördel, sammanfattar Katarina Spjuth, gruppchef, Operativt Stöd på Bankgirot.