Lönsamt att investera i CRM-system

Att det är lönsamt att investera i CRM-system kan många företag vittna om, men enligt en färsk studie är den genomsnittliga avkastningen på hela 560 procent.

Studien, från undersökningsföretaget Nucleus Research, är baserad på svar från 223 CRM-ansvariga beslutsfattare. Nucleus Research gör undersökningar åt många av de mest framgångsrika företagen i USA, men också många statliga, federala och internationella.

Kanske mest anmärkningsvärt var att mobil åtkomst av CRM-applikationer ökade säljarnas produktivitet med 15 procent, medan tillgång till sociala funktioner förbättrade deras produktivitet med 12 procent.

Rapportens författare är Rebecca Wettemann, vice VD för forskning för Nucleus Research. Hon menar att de betydande ROI-möjligheterna bör få alla organisationer att överväga att använda mobila och sociala CRM-lösningar för sina säljare.

Läs om hur du kan optimera din produktivitet med en övergripande CRM-lösning.

 

Effektivitet och användarvänlighet

Enligt Wettemann kan det vara svårt att ta till sig att CRM-system verkligen kan ge en avkastning på hela 560 procent, men hon menar att svaret går att finna i två orsaker.

För det första, menar hon, har dagens CRM-system kraftigt effektiviserat arbetet för sina slutanvändare. För det andra har användarvänligheten i systemen blivit mycket bättre och drivit på en högre nivå på avkastningen jämfört med äldre CRM-system.

I rapporten konstateras också att både kostnad och tid för att implementera CRM-lösningar minskat dramatiskt. Det har i sin tur lett till att de som använder systemen förväntar sig avkastning inom sex månader.

Rebecca Wettemann har också tittat på hur en specifik CRM-programvara, som till exempel Microsoft CRM Dynamics, påverkat ROI.

Enligt henne brukar den lösning som är bäst anpassad för en viss organisation också vara den som ger bäst resultat. En stor del av utväxlingen beror, menar hon, bland annat på hur företagens säljteam fungerar, hur beroende de är av Microsoft Office och Outlook samt hur mycket de är villiga att investera i en ledningsförändring som en del av en övergripande CRM-satsning. En viktig aspekt som lyfts fram är den genomsnittliga åldern på de anställda.

Avkastningen för mobil CRM visade sig i undersökningen vara hela 15 procent, något som står att finna i flera förklaringar. Bland annat kan säljarna få omedelbar information och förvarningar om viktiga kundhändelser, något som gör att säljarna kan fokusera på relationen snarare än att släcka bränder.

Vill du veta mer? Läs vårt whitepaper CRM taget till en ny nivå.

Lönsamt att investera i CRM-system