Skriv ut

Posted in:

Koncernen som släppte hela sin föråldrade it-miljö för molnet

På ett år släppte Ragn-Sells koncernen i princip hela sin gamla, föråldrade it-miljö. Idag ligger det mesta utom det gamla affärssystemet i molnet. Användare, säljare och kunder applåderar. Och it-stödet riskerar aldrig att bli gammalt igen då Ragn-Sells koncernen har lifecycle management i molnet.

Det låter så självklart när Maria Gustafsson berättar om beslutet att ge sig upp i molnet. Konsolidera och modernisera hela IT infrastrukturen, hela IT arkitekturen och hela IT system portföljen för Ragn-Sells koncernen och koncernens 1 700 medarbetare i Norden och Baltikum.

De flesta skulle ha tvekat åtskilligt. Men inte Maria, Group CIO på Ragn-Sells koncernen och VD för Ragn-Sells Group IT.

– Vi hade en mängd gamla system i koncernen som tillsammans med arvet från ett stort antal bolagsförvärv genom åren gjorde it-miljön till ett lapptäcke, där stora delar hade byggts upp av best-of-breed-lösningar sammankopplade med stora integrationsbläckfiskar, säger hon.

Maria Gustafsson
Maria Gustafsson, CIO på Ragn-Sells koncernen och VD för Ragn-Sells Group IT

Det var rörigt och svårhanterligt

Konkret fanns det bland annat utmaningar kring masterdata – att alla inte jobbade med samma information – och med att koncernens affärssystem, Microsoft Dynamics AX 4, närmade sig slutet av sin livslängd. Man arbetade på olika plattformar, på olika sätt och med olika leverantörer i alla de länder koncernen finns, utöver Sverige också Danmark, Norge och Baltikum. Det var kort sagt rörigt, gammalt och svårhanterligt.

Läs också: Nu kan du känna dig helt trygg med molnet

Maria kom till koncernen för att bringa ordning i detta och för att skapa förutsättningar för effektivare samarbete inom koncernen. Beslutet att gå över till molnet låg mycket nära till hands, bland annat för att koncernen förvärvar och avyttrar bolag regelbundet och behöver kunna fortlöpande anpassa it-kostymen och de kostnader det innebär. Men Maria understryker att det bara var en av flera tunga aspekter.

– Vi hade system som inte var uppdaterade på tio år och i stället för att försöka ta igen alla uppdateringar stegvis var det mer rationellt att gå all-in med moderna integrerade moln lösningar resonerar hon.

Alla har tillgång till information

Idag ligger CRM-systemet i molnet och alla i koncernen har en gemensam e-postplattform, tillgång till Office 365, man delar dokument via Sharepoint Online och använder Skype for business för telefoni och annan kommunikation.

Läs också: Snabbväxande Blåkläder hämtar kraft ur molnet

– Våra medarbetare har också tillgång till all information via mobila enheter. Det har varit en viktig aspekt, att alla när som helst ska kunna nå allt de behöver från valfri enhet, säger Maria.

Dessutom, påpekar hon, har de kunnat bygga en helt ny samling verktyg för sälj- och marknadsfunktionerna i koncernen, med bland annat e-shoppar och kundportaler för våra privat- och företagskunder. Och Power BI i molnet, beslutsstödet som ingår i Office 365, lanseras i skrivande stund

Koncernen kan också utnyttja sina personella resurser bättre, eftersom det nu går att flytta personer mellan bolagen och länderna på ett annat sätt än tidigare. Den gemensamma, molnbaserade it-miljön har fört med sig att alla nu arbetar enligt samma processer och metoder. Arbetssätt som tidigare i viss mån var personberoende ligger nu i systemen.

Alltid uppdaterade

En annan vinst hon pekar på är att det inte längre finns någon risk att it-avdelningen står med gamla system om tio år. Eftersom Ragn-Sells har valt att använda standardlösningar så långt det går uppdateras deras system kontinuerligt och automatiskt av leverantören.

Läs också: Bröddistributören Polfärskt digitaliserar för överlevnad

Det som återstår att flytta ut i molnet är det moderna affärssystemet Microsoft AX7. Maria räknar med att det kommer att ske 2017 och inte heller här ser hon någon särskild risk då Microsoft uppfyller alla säkerhetsregler för datalagring både inom och utanför EU. Det är snarare säkrare än om vi har det installerat på vår egen datacentral.

En stor fördel är nu även att vi får it-kostnader som variabel rörlig kostnad och vi har skalbara molnlösningar som enkelt kan anpassas när vi säljer och köper bolag. Även om beslutet att ”gå all-in i molnet”, säger Maria.

Men hon lyfter särskilt en utmaning längs vägen:

– Det är lätt att gå vilse bland molnen och du måste själv ha mycket god kunskap om hur ni vill ha det. Du måste vara mycket noggrann i valet av leverantörer – och inte minst ställa höga krav på dem. Och man kan aldrig abdikera från ägarskapet och governance av sitt WAN/LAN som måste vara high-performance kommunikationslösningar för att molnlösningar ska fungera.

Läs mer om fördelarna med molnet

Relaterade artiklar